Jak Diaphane Software pomaga raportować
kwestie społeczne i środowiskowe?

Discover data

Pozyskiwanie danych

Czasami nie od razu wiadomo, kto posiada dane istotne do zaraportowania.
Dzięki naszemu systemowi możesz docierać do ich źródła już w trakcie zbierania danych
Standardize metrics

Standardy

Zrozumiałe kwestionariusze oraz proste wyjaśnienia do powszechnie stosowanych wytycznych (GRI, ESRS, GHG Protocol) umożliwiają pozyskanie danych z dowolnej liczby źródeł
Avoid data aggregation errors

Unikanie błędów

Konsolidacja danych pozyskanych z różnych źródeł jest obarczona znacznym ryzykiem pomyłek
W systemie Diaphane odbywa się automatycznie, dzięki czemu unikasz błędów
Demonstrate audit trail

Ślad audytowy

Działania każdego uczestnika procesu są rejestrowane w narzędziu, co umożliwia łatwy audyt oraz eliminację błędów
Manage change

Zarządzanie zmianą

Duża częstotliwość zbierania danych umożliwia aktywne zarządzanie wybranymi wskaźnikami. Wspiera to osiąganie celów biznesowych
React to trends

Trendy

Analiza trendów pozwala na szybką reakcję zarządczą
Manage the reporting process

Zarządzaj procesem raportowania

Dzięki śledzeniu postępu prac możesz skrócić czas zbierania danych z miesięcy do tygodni i szybko reagować na ewentualne zagrożenie opóźnieniami
Transparently migrate GRI versions

Zawsze aktualny standard

Nie musisz martwić się i zajmować nowymi wersjami standardu, z którego korzystasz. My zajmiemy się tym za Ciebie, aktualizując go w narzędziu
Attain integrated reporting

Raportowanie zintegrowane

Dojrzewanie Twojej organizacji wymaga przygotowywania raportów, które prezentują zarówno dane finansowe, jak i pozafinansowe

Dlaczego potrzebujesz specjalistycznego systemu raportowania danych niefinansowych oraz kalkulatora do wyznaczania śladu węglowego?

 • Address different audiences

  Docieraj do różnych odbiorców

  Stosuj odpowiednią narrację dotyczącą zrównoważonego biznesu, by wzmacniać postrzeganie swojej marki przez klientów, pracowników etc. Wykorzystaj siłę statystyk, by uwiarygadniać swój przekaz.
 • Engage your stakeholders

  Angażuj interesariuszy

  Włącz w proces swoich interesariuszy – wewnętrznych oraz zewnętrznych. Zbierz informację zwrotną i przygotuj swój plan działań w oparciu o realne dane.
 • Outsource process complexity

  Pozbądź się złożoności

  Skoncentruj się na tym, co ważne dla Twojej firmy. Nam zostaw aktualizację standardów i funkcjonalności narzędzia.
 • Stay up to date with legal regulations

  Zgodność z bieżącymi wymogami

  Raportuj wg najnowszej wersji GRI Standards lub innych wytycznych – my będziemy je na bieżąco aktualizować
 • Stay up to date with legal regulations

  Stay up to date with legal regulations

  Report according to GRI, or any other standard. Take it as it is, modify it to your needs or create your own reporting method.
 • Outsource process complexity

  Outsource process complexity

  Focus on what is material to your organization. Leave the maintenance of reporting standards, indicators and formulas to us.
 • Engage your stakeholders

  Engage your stakeholders

  Engage internal and external stakeholders through a single platform. Collect feedback and prepare reports of your actions with built-in analytics.
 • Address different audiences

  Address different audiences

  Use the right sustainability stories to build your brand among customers, employees, and governments. Use the power of statistics to paint them beautifully every time.

Korzyści płynące ze stosowania naszego rozwiązania

Zarządzaj celami niefinansowymi

Jeśli chcesz świadomie zarządzać swoimi niefinansowymi KPIs, nie wystarczy raz do roku zebrać dane i opublikować raport. Niezbędne jest zwiększenie częstotliwości zbierania danych, by móc analizować trendy dla kluczowych celów i zarządzać nimi. Możliwość aktywnej zmiany trendów w wybranych obszarach podnosi wartość firmy. 

Zwiększ przejrzystość procesu

Podstawowym założeniem CSR jest przejrzystość. Nie można prowadzić transparentnego biznesu bez odpowiednich procesów podobnie jak nie można zdobyć zaufania interesariuszy, używając informacji, których nie można zweryfikować. 

Nasze rozwiązanie umożliwia przygotowanie wiarygodnych raportów w przejrzysty sposób – z zachowaniem śladu audytowego na każdym etapie tego procesu.

Ogranicz stres zespołu 

Jednym z największych wyzwań CSR / Project Managera jest minimalizowanie wśród osób dostarczających dane stresu powodowanego kolejnymi zapytaniami, niejasnymi procesami i oczekiwaniami. Zadawaj zrozumiałe pytania i stosuj podpowiedzi – dzięki temu dasz możliwość sprawnego zebrania jakościowych informacji. 

Minimalizuj ryzyka

Kontroluj efektywnie cały proces, by odpowiednio wcześnie reagować na ryzyko opóźnień w projekcie.

Miej wszystkie dane zawsze dostępne w jednym miejscu wraz z ich śladem audytowym. Dzięki temu w każdej chwili możesz mieć pewność, że są one wiarygodne.

Jaki jest Twój przypadek? 

Powiedz nam więcej o sobie, byśmy mogli skutecznie Cię wesprzeć