Elastyczne narzędzie wspierające raportowanie

Diaphane to rozwiązanie, które w dowolnej chwili można dostosowywać – aplikacja daje elastyczność konfiguracji, by odpowiadać na Twoje bieżące potrzeby. Bez trudu i w wybranym przez Ciebie momencie:

  • dodawaj i usuwaj członków zespołu
  • zmieniaj zakres kompetencji użytkowników
  • określaj i redefiniuj zakres raportowania
  • odzwierciedlaj zmiany w strukturze organizacyjnej

Samodzielna konfiguracja 

Zamodelowanie działań w platformie jest proste – kluczowe jest zdefiniowanie celu, jaki chcesz osiągnąć. Dodawanie i usuwanie jednostek organizacyjnych, użytkowników i ich kompetencji czy nowych wskaźników – wszystko to jest intuicyjne i nie wymaga skomplikowanego szkolenia. Platforma jest zaprojektowana tak, by adoptować ją do Twoich potrzeb, a nie odwrotnie. A jeśli będziesz potrzebować pomocy w konfiguracji, zawsze możesz się z nami skontaktować. 

Zmiany w standardach raportowania 

Konieczność aktualizowania stosowanych standardów może negatywnie wpłynąć na proces raportowania. Nie trać czasu na ich adaptowanie, gdy pojawi się nowa wersja standardu – my zajmiemy się tym za Ciebie. W Diaphane śledzimy na bieżąco dostępne wersje standardów raportowania i implementujemy je do narzędzia. Dzięki temu możesz z nich korzystać bez konieczności zajmowania się ich wdrażaniem. Ty skupiasz się tylko na tym co ważne: przygotowaniu w terminie wiarygodnego raportu.

Modyfikuj pytania

Standardy raportowania systematyzują wskaźniki i zagadnienia w jednakowy sposób dla wszystkich branż. Z natury rzeczy fabryka mebli ma zupełnie inne procesy biznesowe niż fabryka opon powodujące różny rodzaj wpływu na środowisko. Do opisu tych samych zjawisk używają różnej terminologii w swojej komunikacji. Dzięki Diaphane możesz w łatwy sposób dostosować pytania w formularzach do terminologii używanej we własnym biznesie by zebrać jak najdokładniejsze dane.

Bezpiecznie eksperymentuj z zebranymi danymi i wybieraj najczytelniejszy sposób ich prezentacji w finalnym raporcie.

Zarządzaj zmianą

Zebrane w systemie dane pozwalają CSR Managerowi w łatwy sposób analizować wyniki firmy i monitorować trendy. Na tej podstawie można w razie konieczności natychmiast zainicjować odpowiednie działania organizacji.

Różne standardy

Standardy raportowania niefinansowego zaimplementowane w Diaphane to najbardziej uznane światowe wytyczne:

  • GRI Standards – powszechnie stosowane do raportowania szeroko rozumianego wpływu społecznego i środowiskowego organizacji
  • GHG Protocol – uznane wytyczne służące wyliczeniom i ujawnianiu śladu węglowego (emisji GHG)

Możesz też wdrożyć dowolny inny standard raportowania danych niefinansowych – zrób to samodzielnie lub z naszym wsparciem.

Swoboda decyzji: jakie dane zbieramy a co raportujemy

Zebrane w systemie informacje są agregowane w modelu kostki OLAP. Taka struktura pozwala na szybką analizę danych. Ich zakres definiuje samodzielnie CSR Manager. Określa on również wymiary danych, które chce ujawnić w raporcie bardziej lub mniej szczegółowo.

Możesz dowolnie zwiększać szczegółowość zbierania danych, a decyzje podejmować dopiero na etapie tworzenia raportu. 

Dane są Twoje: 

Właścicielem danych zebranych w naszej platformie jest Twoja organizacja – możesz je eksportować w dowolnym momencie.