Oferta Diaphane Software

Rozwiązanie, które nie wymaga wyjaśnień – to był nasz cel

Łatwość stosowania

Platforma Diaphane jest dostępna natychmiast.

Wystarczy zamodelować Twoją organizację, dodać użytkowników, wybrać istotne wskaźniki i można rozpocząć proces.

 • Dysponujesz gotowymi formularzami zgodnymi ze standardami (GRI, ESRS) z pytaniami i podpowiedziami
 • Różne role i kompetencje użytkowników dają im dostęp tylko do przeznaczonych dla nich treści

Łatwość modyfikacji

W łatwy sposób zmienisz zakres kompetencji i uprawnień użytkowników na dowolnym etapie procesu

Zmiany są natychmiastowe i użytkownicy natychmiast widzą treści przypisane im dokonaną zmianą

A Ty masz wszystko pod kontrolą

Intuicyjność

Nawigacja w platformie jest bardzo prosta i intuicyjna przez co niezbędny czas oswojenia się z nią jest bardzo krótki.

Platforma Diaphane pozwala nadawać użytkownikom różne role – dzięki temu osoby zaangażowane w proces raportowania mają dostęp tylko do niezbędnych informacji. Trzy podstawowe role użytkowników w systemie to:

ESG Manager

 • Właściciel i organizator raportowania – posiada pełen dostęp do danych i funkcjonalności
 • Nadzoruje cały proces, przydziela zadania i role w systemie 
 • Określa zakres wskaźników istotnych dla organizacji, modyfikuje i wysyła pytania, opracowuje treść raportu
 • Wbudowane mechanizmy pozwalają mu zarządzać procesem raportowania i minimalizować ryzyko przekroczenia terminów dzięki łatwemu motywowaniu użytkowników, którzy opóźniają proces 

Unit Leader

 • Odpowiada za swoją część organizacji – może tworzyć podstruktury w danej jednostce organizacyjnej, przydzielać do nich użytkowników i nadawać im odpowiednie kompetencje
 • Weryfikuje poprawność (merytoryczną lub formalną) przekazanych w systemie informacji i może akceptować lub odrzucać ankiety wypełnione w danej jednostce  
 • Może występować na wielu różnych poziomach struktury organizacyjnej

Reporter

 • Dostarcza niezbędnych informacji, udzielając odpowiedzi na pytania ankietowe 
 • Posiada dostęp jedynie do podstawowych funkcjonalności – korzysta z podpowiedzi i wyjaśnień dotyczących poszczególnych pytań 
 • Maksymalnie uproszczony widok systemu ułatwia Reporterowi koncentrację na zadaniach
 • Ma określony zestaw kompetencji i jest przypisywany do danej jednostki organizacyjnej przez ESG Managera lub Unit Leadera

Naszym głównym celem przy projektowaniu poszczególnych ról użytkowników była: 

Przejrzystość i intuicyjność obsługi – to nam przyświecało, projektując poszczególne role użytkowników platformy. Mogą oni korzystać z narzędzia bez konieczności odbywania długich szkoleń z obsługi. Dodatkową pomoc stanowi podręcznik użytkownika (manual) z opisem poszczególnych funkcji.