Zaangażuj wszystkie niezbędne osoby, by zebrać istotne dane

Wydajność

W Diaphane korzystamy z technologii umożliwiających praktycznie nieskończone skalowanie wydajności rozwiązania. Nie wymagamy też od użytkowników instalowania żadnego oprogramowania – wszystko jest dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Jednocześnie przetwarzanie danych odbywa się w chmurze obliczeniowej, której wydajność może być dowolnie skalowana. 

Skalowalne struktury organizacyjne

Nie wymagamy kompletnego zamodelowania całej struktury organizacyjnej klienta na samym początku procesu. Praktyka pokazuje bowiem, że precyzyjne rozpoznanie źródeł danych często nie jest możliwe na wczesnym etapie. Dlatego osoby w roli Unit Leadera mają możliwość dodawania podjednostek organizacyjnych na danym poziomie organizacji jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Możesz zatem odkrywać źródło danych w trakcie trwania procesu. 

Przyjazna reorganizacja

Zmiany są nieodłączną częścią naszego życia. W platformie Diaphane możesz łatwo edytować struktury organizacyjne tak, by odpowiadały rzeczywistości. Możesz jednocześnie korzystać z kilku równoległych struktur organizacyjnych (lokalizacje geograficzne, piony biznesowe, linie produktowe itp.), w których zbierasz dane. 

Diaphane umożliwia prostą adaptację do zmieniającej się rzeczywistości.