System do raportowania danych niefinasowych

Dzięki zastosowaniu naszego systemu do raportowania danych niefinansowych zyskujesz:

 • dostęp do wskaźników GRI Standards po polsku w najnowszej wersji
 • dostęp do gotowych formularzy z przygotowanymi pytaniami i podpowiedziami
 • możliwość definiowania wielkości własnych
 • elastyczność na każdym etapie procesu od definiowania struktur organizacyjnych aż do prezentacji zagregowanych danych
 • pełną kontrolę nad przebiegiem procesu i możliwości eliminacji potencjalnych opóźnień
 • automatyczną agregację danych z całej organizacji

Łatwość zastosowania

Platforma Diaphane jest dostępna natychmiast. Wystarczy dostosować ją do specyfiki organizacji, stworzyć konta użytkowników, wybrać istotne wskaźniki i można zacząć jej używać:

 • Nasze formularze są opracowane zgodnie ze standardami raportowania niefinansowego (GRI Standards, GHG Protocol). 
 • Jednoznaczne pytania i system podpowiedzi eliminuje wątpliwości – osoby udzielające odpowiedzi mają jasność, co należy zaraportować. 
 • Różne role przypisane uczestnikom procesu umożliwiają dostęp właściwym osobom do odpowiednich danych oraz umożliwiają „odkrywanie” własnej organizacji w trakcie procesu. 

Łatwość modyfikacji

Potrzebujesz zmienić zakres raportowania? Dodać jednostkę organizacyjną? Usunąć użytkownika lub przydzielić mu nowy zestaw kompetencji? 

 • Diaphane Software umożliwia łatwe dokonywanie tego typu zmian nawet w trakcie zbierania danych.
 • Określony przydział kompetencji daje użytkownikowi natychmiastowy dostęp tylko do tych pytań, które go dotyczą. 
 • A jako osoba koordynująca proces masz wszystko pod kontrolą.

Intuicyjność

Zależy Ci na czasie a uczestnicy procesu niechętnie uczą się obsługi kolejnego oprogramowania? Oczywiście, że tak. Dlatego postawiliśmy na intuicyjność – by uczestnik procesu nie miał bariery wejścia i sprawnie przekazywał istotne informacje. Mniejsza potrzeba szkolenia użytkowników skraca czas wdrożenia platformy i otrzymania efektów raportowania.    

Diaphane skupia się na pozytywnych doświadczeniach użytkowników, za którymi stoi odpowiednio wykorzystywana przez nas technologia.

Naszym celem było stworzenie systemu do raportowania danych niewymagającego wyjaśnień

Platforma Diaphane pozwala nadawać użytkownikom różne role – dzięki temu osoby zaangażowane w proces raportowania mają dostęp tylko do niezbędnych informacji. Trzy podstawowe role użytkowników w systemie to:

CSR Manager

 • Właściciel i organizator raportowania – posiada pełen dostęp do danych i funkcjonalności
 • Nadzoruje cały proces, przydziela zadania i role w systemie 
 • Określa zakres wskaźników istotnych dla organizacji, modyfikuje i wysyła pytania, opracowuje treść raportu
 • Wbudowane mechanizmy pozwalają mu zarządzać procesem raportowania i minimalizować ryzyko przekroczenia terminów dzięki łatwemu motywowaniu użytkowników, którzy opóźniają proces 

Unit Leader

 • Odpowiada za swoją część organizacji – może tworzyć podstruktury w danej jednostce organizacyjnej, przydzielać do nich użytkowników i nadawać im odpowiednie kompetencje
 • Weryfikuje poprawność (merytoryczną lub formalną) przekazanych w systemie informacji i może akceptować lub odrzucać ankiety wypełnione w danej jednostce  
 • Może występować na wielu różnych poziomach struktury organizacyjnej

Reporter

 • Dostarcza niezbędnych informacji, udzielając odpowiedzi na pytania ankietowe 
 • Posiada dostęp jedynie do podstawowych funkcjonalności – korzysta z podpowiedzi i wyjaśnień dotyczących poszczególnych pytań 
 • Maksymalnie uproszczony widok systemu ułatwia Reporterowi koncentrację na zadaniach
 • Ma określony zestaw kompetencji i jest przypisywany do danej jednostki organizacyjnej przez CSR Managera lub Unit Leadera

Naszym głównym celem przy projektowaniu poszczególnych ról użytkowników była: 

Przejrzystość i intuicyjność obsługi – to nam przyświecało, projektując poszczególne role użytkowników platformy. Mogą oni korzystać z narzędzia bez konieczności odbywania długich szkoleń z obsługi. Dodatkową pomoc stanowi podręcznik użytkownika (manual) z opisem poszczególnych funkcji.