Porównaj

Diaphane Software jest dedykowanym systemem zrodzonym z potrzeby i napisanym przez ekspertów

Tak, możesz wykonać te same zadania z wykorzystaniem narzędzi biurowych, ale nakład pracy będzie nieporównywalny

Poniżej znajdziesz porównanie kwestii, które można rozwiązać lepiej

 

Negatywne konsekwencje stosowania e-maila i arkuszy kalkulacyjnych w procesie raportowania danych są nieuniknione. To przede wszystkim mnogość wersji dokumentów i brak efektywnego zarządzania postępem prac. W krótkim czasie przestaniesz panować nad wszystkimi krążącymi plikami i ich wersjami oraz utracisz kontrolę nad czasem realizacji zadań.

Mogą rozwiązać część problemów związanych z wykorzystywaniem e-maili i arkuszy kalkulacyjnych. Ale nie dostarczą Ci gotowych do użycia formularzy z pytaniami dotyczącymi istotnych wskaźników raportowania. Co więcej mogą znacząco utrudnić (lub uniemożliwić) zaangażowanie zewnętrznych interesariuszy. Jeśli nie dysponujesz mechanizmem kontroli postępu prac, nie dasz rady odpowiednio wcześnie zmotywować uczestników procesu, by zrealizować projekt w założonym terminie.

Takie aplikacje są w stanie dostarczyć wszelkie oczekiwane funkcje. Teoretycznie. Pytanie jednak, jak długo trzeba będzie na nie czekać i czy efekt końcowy będzie taki, jak na papierze. I czy koszty takiego rozwiązania będą do zaakceptowania.

W przypadku platformy Diaphane najpierw sprawdzasz, co otrzymasz. Dopiero po tym podejmujesz decyzję.

E-mail i arkusze kalkulacyjne System Zarządzania Dokumentami Diaphane
Przewidywanie i reakcja na opóźnienia w zbieraniu danych  
Wymuszanie jakości danych    
Śledzenie i zarządzanie kluczowymi celami      
Porównanie w czasie (np. r/r)      
Automatyczna agregacja danych      
Standard raportowania utrzymywany przez dostawcę      
Kontrola nad dotrzymywaniem terminów       
Ślad audytowy      
Wsparcie od początku do końca w całym procesie      
Interakcje z zewnętrznymi interesariuszami