Diaphane jest jedynym narzędziem do raportowania ESG, którego potrzebujesz.

Planowanie raportu

Platforma Diaphane jest dostępna z pełną zawartością niezbędną do przeprowadzenia całego procesu od początku do końca. 

W początkowej fazie użytkowania klient może korzystać z naszych usług doradczych w zakresie przygotowania jak i przeprowadzenia pierwszego procesu. Dajemy gwarancję, że całość przebiegnie sprawnie bez względu na to, jak duże jest doświadczenie klienta w tym temacie.

Mapowanie interesariuszy

Nie ograniczamy liczby użytkowników naszej platformy.  Dostęp do  niej mogą mieć zarówno osoby z wewnątrz raportującej firmy, jak i osoby spoza niej (przedstawiciele dostawców, partnerów).  Umożliwia to prowadzenie dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi  i pozyskanie kompletu istotnych informacji.

Ocena istotności

Po podjęciu decyzji o tym, które obszary chcemy raportować, Diaphane daje zestaw gotowych formularzy ze szczegółowymi pytaniami wraz z podpowiedziami. Można je wykorzystać w istniejącej formie lub dostosować do konkretnej specyfiki.

Gromadzenie danych

Osoby zarządzające procesem (rola ESG Managera) mogą śledzić postępy prac i reagować na bieżąco na ryzyko przekroczenia terminów. Każda ankieta zawiera kompletną historię, w której ujęte są wszelkie działania wraz z informacją o użytkowniku, dacie, godzinie i podjętej aktywności. Ma to kolosalne znaczenie na etapie audytowania raportu, gdyż szybko i bez problemu można zidentyfikować źródło konkretnych danych.

Analityka i raportowanie

Analizuj dane w trakcie ich zbierania. Obserwuj trendy (miesiąc-do-miesiąca, kwartał-do- kwartału, rok-do-roku). Zarządzaj zmianami na bieżąco, a gdy przyjdzie czas raportu, będziesz mieć wszystko pod kontrolą.