Angażująca platforma

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest zajęciem zespołowym. A organizacje prowadzące zrównoważoną działalność łączy to, że wszyscy członkowie zespołu świadomie pracują na sukces w tym zakresie.
Efektywne zaangażowanie każdego z uczestników tego procesu jest jednak zależne od jakości komunikacji.
Ty masz historię do opowiedzenia – my dostarczamy narzędzie, by poprzeć ją faktami.

Ciesz się piękną aplikacją

Założyciele Diaphane spędzili wiele lat na doskonaleniu rozwiązań e-commerce, gdzie zasada jest prosta: złe doświadczenie użytkownika aplikacji jest jednoznaczne z porażką.

Użytkownicy porównują swe doświadczenia z różnych aplikacji – zarówno konsumenckich jak i biznesowych – i wybierają te najbardziej przyjazne. Z ich punktu widzenia wygodne rozwiązanie: 

  • musi być dostępne na różnych urządzeniach
  • umożliwia wprowadzanie danych w prosty sposób 
  • ma przejrzysty układ wszystkich funkcjonalności potrzebnych w danym momencie

Czynniki te umożliwiają płynną pracę i zdecydowanie podnoszą jakość pozyskiwanych danych. Diaphane ma je wszystkie.

 

 

Raportowanie danych niefinasowych powinno być otwartą komunikacją, która jest prawdziwa tylko wtedy, gdy każdy jej uczestnik może się swobodnie wypowiedzieć.

Personalizuj komunikację

Wykorzystuj informacje zgromadzone w systemie do komunikacji z różnymi grupami interesariuszy:

  • Korzystanie z uznanych standardów raportowania pozwala porównywać dane i stanowi argument dla inwestorów 
  • Wykresy i grafiki stworzone w oparciu o wiarygodne dane budują zaufanie klientów
  • Publikowane fakty dotyczące życia firmy i kultury organizacyjnej sprawiają, że pracownicy czują się dumni z bycia częścią organizacji i są jej bardziej oddani